Avgifter gäller från 2024-01-01 tills vidareBenämning Belopp Period

Medlemsavgift

150 SEK

Kalender år

Dansavgift (ger dig tillgång till klubbens samtliga kurser där förkunskapskraven är uppfyllda)

750 SEK

Per termin

Dansavgift nybörjare

550 SEK

Per termin

Porto SquareInfo

32 SEK

Kalender år

Klubbadge

175 SEK

Enstaka kursdag (Swish)

75 SEK

En kursdag

Klubb danser

120 SEK

En Dans

Klubbresa 2024

1500 SEK

Anmälningsavgift 500kr


Klubbens PlusGirokonto: 17 75 17 - 0

Klubbens Swishnummer: 123 563 35 16 du kan använda QR-koden nedan

Betalning ska ske senast 31 januari (om man dansar hos oss vanligen medlemsavgift, kursavgift och portokostnad om Square-Info önskas som papperstidning, dvs 150 kr + 750/550 kr + 32 kr) för vårterminen respektive senast den 15 oktober (vanligen kursavgift, dvs 750/550 kr) för höstterminen.


Vid beställning av klubbadge är det viktigt att namnet på inbetalningen stämmer med den stavning som du önskar på badgen. Normalt levereras badgen inom en månad efter beställningen.


Alla betalningar ska ske till klubbens PlusGirokonto eller Swishnummer med angivande av namn och adress samt vad betalningen avser.