Avgifter


Gäller från och med 2022-01-01


Medlemsavgift

150 kr

per kalenderår

Dansavgift (ger dig tillgång till klubbens samtliga kurser där förkunskapskraven är uppfyllda)

750 kr

per termin

Dansavgift för nybörjare (gäller endast Basic-kurs)

550 kr

per termin

Portokostnad Square-Info

32 kr

per kalenderår

Klubbadge

175 krBetalning ska ske senast 31 januari (om man dansar hos oss vanligen medlemsavgift, kursavgift och portokostnad om Square-Info önskas som papperstidning, dvs 150 kr + 750/550 kr + 32 kr) för vårterminen respektive senast den 15 oktober (vanligen kursavgift, dvs 750/550 kr) för höstterminen.


Vill du dansa vid enstaka kurstillfällen kan du köpa ett ”klippkort” för 4 tillfällen. Detta kort kostar 300 kr och gäller under 12 månader från utfärdandet.


Vid beställning av klubbadge är det viktigt att namnet på inbetalningen stämmer med den stavning som du önskar på badgen. Normalt levereras badgen inom en månad efter beställningen.


Alla betalningar ska ske till klubbens PlusGirokonto med angivande av namn och adress samt vad betalningen avser.


Klubbens PlusGirokonto: 17 75 17 - 0