Avgifter

Gäller från och med 2019-01-01


Medlemsavgift


100 kr per kalenderår

Kursavgift (ger dig tillgång till klubbens samtliga kurser där förkunskapskraven är uppfyllda)


500 kr per termin

Kursavgift för nybörjare (gäller endast kurs 5)


350 kr per termin

Portokostnad Square-Info


32 kr per kalenderår


Betalning ska ske senast 31 januari (om man dansar hos oss vanligen medlemsavgift, kursavgift och portokostnad om Square-Info önskas som papperstidning, dvs 100 kr + 500/350 kr + 32 kr) för vårterminen respektive senast den 15 oktober (vanligen kursavgift, dvs 500/350 kr) för höstterminen.


Vill du dansa vid enstaka kurstillfällen kan du köpa ett ”klippkort” för 4 tillfällen. Detta kort kostar 300 kr och gäller under 12 månader från utfärdandet.


Alla betalningar ska ske till klubbens PlusGirokonto med angivande av namn och adress samt vad betalningen avser.


Klubbens PlusGirokonto: 17 75 17 - 0