Inför årsmötet 2021

Här finns länkar till handlingar inför årsmötet

Länk till Kallelse till årsmöte och förslag till dagordning2021

Länk till Information om poströstning

Länk till Röstsedel för poströstning

Länk till Verksamhetsberättelse, Resultat och balansräkning 2020

Verksamhetsberättelsen har signerats digitalt via Kivra.

Länk till Revisorernas berättelse

2021-02-03 skrev Göran Lind: Jag bekräftar att jag är beredd skriva under den av Staffan Junel i dag undertecknade revisionsberättelsen för Näsby Parks Squaredanceklubb avseende verksamhetsåret 2020.

Länk till Verksamhetsplan 2021

Länk till Buget 2021

Länk till Valberedningens förslag