Vi har ännu inte något mål för årets klubbresa som vi hoppas kunna ordna under hösten.