Den sista april, 2024-04-30, skall anmälningsavgiften 500 kr för klubbresan vara betald.

Resten av resan betalas senast den sista juni, 2024-06-30., dvs 1000 respektive 1450 kr ytterligare för enkel respektive dubbelrum.


Anmäningstiden är över