Kurser


Kursavgiften för Basic kursen är 550 kr/termin. Avgiften för övriga är 750 kr/termin och du får gå så många kurser du vill under terminen. Klubbens plusgironummer är 17 75 17 - 0. Ange namn och kursnummer vid betalning. Kursavgiften betalas senast den 15 oktober respektive 31 januari.


Vill du dansa vid enstaka kurstillfällen har vi "klippkort" för 4 tillfällen och de kostar 300 kr.

Alla höstens kurser är inställda. Vi gör det för att inte bidra till en eventuell spridning av smitta.


Vårterminen 2021


Vi har konstaterat att smittläget för Coronaviruset är sådant, att vi inte kan genomföra några kurser under våren 2021.

Vi får nu hoppas att vi kan komma igång med dansträning senare under våren. Förutsättningen för detta är att smittspridningen minskar och att Folkhälsomyndighetens råd om att minimera sociala kontakter inte längre gäller.


Var uppmärksam på att tiderna för kurserna  är nya. Lektionerna blir 90 minuter med 5 minuter mellan kurserna. Kursdagarna ökas från 10 till 13 dagar. Nytt är också att danser och andra aktiviteter som avslutning och liknande, kommer att ske på onsdagar.


Måndagar:


Dansträning måndagar

Callers: Calle Brunér        A1 och Plus workshop

Kurs och tid

Program

Förkunskaper

Kursvärd

1 10:00 - 11:30

A1 dans med workshop

Advanced 1


2 11:35 - 13:05

Plus dans med workshop

Hela Plus


Kursdagar anges först när smittläget tillåter och vi inte längre behöver hålla avstånd på 2 meter


Torsdagar:


Dansträning torsdagar

Callers: Rolf Boettge och Leif ”Snuffe” Ericsson

Kurs och tid

Program

Förkunskaper

Kursvärd

3 10:00 - 11:30

Plus

Plus


4 11:35 - 13:05

Halv Plus

Plus termin1


5 13:30 - 15:00

Mainstream

Mainstream termin 1


6 15:05 - 16:35

Basic

Basic termin 1


Kursdagar anges först när smittläget tillåter och vi inte längre behöver hålla avstånd på 2 meter


För kurser gäller följande:

Anmäl alltid frånvaro till respektive kursvärd, så att kursvärden kan ordna med ersättare. Detta för att alla kursdeltagare skall få dansa så mycket som möjligt.

För alltid in din närvaro på aktuell lista vid entrén.

Den som är anmäld till en kurs och den som kursvärd har kallat in, äger alltid företräde att dansa före den som inte är anmäld till kursen.

Ta med vattenflaska/mugg.

Återbetalning av erlagda avgifter kan endast ske vid sjukdom.


Kursavslutning:


Våra kurser hålls i samarbete med