AktuelltNu finns Square Info Nr 1  2023 tillgänglig på förbundets hemsida.


Kommunen planerar att anlägga en stadspark i Täby park. Skulle du tycka att det vore trevligt att kunna dansa där så finns nu möjligheten att önska sig det i en enkät där dansgolv finns med som en sak att önska. Mer information hittar du på denna länk. Vill du komma direkt till frågeformuläret hitta du det här. Det skulle ju vara roligt om många av oss tyckte till om dans golv, kanske det skulle kunna bli ett sådant.


För att vara röstberättigad på årsmötet skall medlemsavgiften vara betald senast den 1 mars. Alla som vill deltaga måste anmäla detta till vår kassör Bertil Roos senast den 1 mars. För mera information om årsmötet och årsmöteshandlingar hänvisar vi till nedanstående länk.

Kallelse till  2023 års årsmöte finns nu tillgänglig här på hemsidan under rubriken OM KLUBBEN/Årsmöteshandlingar 2023


Medlemsblad finns  på hemsidan under fliken OM KLUBBEN/Medlemsbald
Kursdagboken kommer att uppdateras vartefter nya call lärs ut. Det kommer att vara en viss eftersläpning de första två veckorna.


Convention 2023 kommer att hållas i Halmstad mera information här


När vi ses på kurser och danser tänk på att:

Ovanstående råd kan ses som sunda och självklara även till vardags i vår klubb.

Tag gärna en titt på sidan FLYERS för att hitta danser i och nära Stockholm.


Välkommen att bidra med text till vår hemsida. Kanske något som passar här på Aktuellt sidan

Kom ihåg vår kursdagbok! Bra att veta vad som var nytt vid senaste kurstillfället, i synnerhet om du varit frånvarande.

Det senaste medlemsbladet finns nu på vår hemsida under fliken "OM KLUBBEN"


För säkerhets skull, om olyckan är framme..!

Ett tillbud kan lätt hända i dansens virvlar, när vi är många, vi halkar, krockar eller blir kanske yra och faller. Styrelsen har beslutat att av säkerhetsskäl upprätta en anhöriglista med telefonnummer om något skulle hända under ett danspass som kräver att anhörig meddelas. Styrelsen och dansvärdarna kommer att samla in uppgifter i samband med kurspassen. Detta bygger naturligtvis frivillighet!